Společnost ALIAZ ocelové konstrukce s.r.o vznikla 27. 6. 1991 jako nástupní organizace podniku Agrostav Liberec. Tradice výroby ocelových konstrukcí tak sahá do 70. let minulého století, čímž si firma vybudovala nezastupitelné místo na současném trhu v daném odvětví. Důkazem je nárůst realizovaných zakázek a zvyšování obratu.

Naše přidaná hodnota

3D modely
staveb
On-line přístup
k projektům
Dlouholeté
zkušenosti
Certifikace
a osvědčení

"Naší hlavní činností je výroba, montáž a opláštění atypických ocelových konstrukcí se zvláštním zaměřením na výrobní a sportovní objekty, autosalony, logistická centra, nákupní zóny a jiné." - jednatel společnosti Ing. Zdeněk Pešek

 

Společnost pracuje na nejmodernějším, celosvětově uznávaném konstrukčním 3D softwaru Xsteel (dnes Tekla). Tento software efektivně využívá pro zpracování projektu veškeré dílenské a montážní dokumentace, díky čemuž následně každý navržený 3D model obsahuje jednotlivé výkresy a výpisy materiálu s ním související. Jinými slovy, software Xsteel pokrývá celý proces od samotného návrhu po řešení detailů, výroby a montáž ocelových prvků. Výsledkem je tak komplexní a ucelený výstup. Pokud jde o případné změny, ty se zpracovávají do výchozího 3D modelu a následně generují příslušné revize výkresové dokumentace. To vše zpracovává tým techniků a konstruktérů, kteří pracují na pozicích s požadovaným vzděláním. Další nespornou výhodou softwaru Xsteel je možnost přesného zpracování projektu na základě požadavků zákazníka. Zároveň, vyžádá-li si to sám zákazník, může mu být dále poskytnut přístup k navrženému modelu, a to formou nahlížení na internetovém prohlížeči, či formou videoprojekce, v rámci které si zákazník může celý model prohlédnout ze všech možných úhlů. Zákazník také obdrží CD-ROM s vytvořeným modelem.

 ok-snap-aliaz.png 

Pro pružnější komunikaci uvnitř naší společnosti pracujeme v informačním systému řízení výroby. Tento ICT zároveň usnadňuje komunikaci i s našimi zákazníky, neboť jim je umožněn přístup na základě vygenerovaného hesla. Každá zákazník tak může neomezeně nahlížet do svého projektu. S ohledem na jednoduché uživatelské vyhledávání je celý ICT umístěn na našich webových stránkách.

 

Naší sesterskou organizací je společnost OK-STEEL s.r.o., se kterou spolupracujeme řadu let. Tato společnost nám zaručuje kvalitu výroby a následnou montáž, k čemuž ji zavazuje každoroční certifikace probíhající v sídle společnosti. Vlastní svařování se provádí na svařovacích automatech a poloautomatech v ochranné atmosféře směsných plynů. Metody používané pro svařování jsou pod označením 111,131,135,141,311. Zároveň bylo vybudováno nové plazmové pracoviště, které vytvářilo další možnosti rozvoje a navýšení výkonu výroby.

 

Certifikace

 

Udělené certifikáty certifikační společností TÜV SÜD Czech s.r.o. jsou zárukou kvality a plynulosti naší výroby a montáže ocelových konstrukcí.

 

Získané certifikáty:

  • EN 1090 - 1:2009
  • ČSN EN ISO 3834 - 2:2006
  • ČSN EN-729 - 2:1996 - Vyšší požadavky na jakost
  • Schválení postupů svařování WPQR pro S355J2G3